Geachte Consument,
Wij zijn zeer begaan met de gezondheid van onze kippen. Om ze te beschermen tegen besmettelijke vogelgriep in Europa laten we ze daarom tijdelijk niet naar buiten. Ze houden wel de ruimte om binnen vrij rond te lopen in de stal en houden hetzelfde voer. In Nederland is het toegestaan om eieren van dieren die zijn groot gebracht volgens de regels van de vrije uitloopkip de eerste 32 weken van hun leven als vrije uitloopei aan te bieden. Door dit te doen kunnen wij onze boeren ook de prijs voor vrije uitloop blijven betalen. Hiermee ondersteunen wij de kippen en de boeren voor het vele werk dat zij verzetten.
 


 

Reeds in 1937 startte de Boed met 200 kippen met de toen gangbare traditionele huisvesting op de grond. Omstreeks 1965 was dit aantal al uitgebreid tot circa 15.000 stuks. Medio 1970 kwam de legbatterij. Natuurfarm de Boed heeft deze ontwikkeling niet gevolgd.

 

De Boed is in die periode begonnen met het ontwikkelen van zijn eigen systeem waarbij de kip zijn natuurlijke gedragingen kon uitvoeren. Dit betekende dat ruime stallen werden gebouwd waarin de kip vrij kon rondscharrelen in strooisel. Ook wordt extra aandacht besteed aan lekker voer, water en zitstokken. Belangrijk punt bleek ook de legnesten waarin de kippen in alle rust en afzondering een eitje konden leggen. De "stichting rechten voor al wat leeft" gaf hier destijds de naam scharreleieren aan. De benaming die later ook werd opgenomen in landelijke en Europese regelgeving.

 

De tijd heeft niet stil gestaan en De Boed heeft mede de ontwikkeling van vrije uitloop eieren en biologische eieren gedragen. Uiteraard zijn ook die eieren beschikbaar in ons assortiment met de erkenning van het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. Daarmee bieden wij onze klanten de keuze uit de lekkerste en meest diervriendelijke eieren.

.


 
  PLUIMVEE

 

 

 

 

 


   PRODUCTEN

 

 

 

 

 


 


 
  VIND UW EI

 

 

 

 

 


 


  
  KWALITEIT